Договір публічної оферти

 

Договір публічної оферти для придбання Товару.
Будь ласка, уважно ознайомтесь з текстом цього договору! Умови цього Договору публічної оферти є публічними, тобто відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх осіб (споживачів, замовників), що є Покупцями. Ця публічна оферта встановлює умови та порядок продажу (реалізації) Товару, що чітко вказаний в тексті цього Договору, та у зв’язку із таким його продажем, що пропонується на сайті Продавця v-zoo.com.ua.

Якщо Ви не погоджуєтесь з умовами цього Договору, будь ласка, не оформлюйте та не підтверджуйте Замовлення, і не передоплачуйте Замовлення. Якщо Вам не зрозумілі умови цього Договору, будь ласка, зверніться з Вашим питанням до нас за електронною адресою: vetzooplaneta@gmail.com

Основна термінологія цього Договору:

1) «Мережа Інтернет» – всесвітня глобальна комп’ютерна мережа загального доступу.

2) «Сайт» або «Веб-сайт» — сайт за адресою v-zoo.com.ua, як сукупність Веб-сторінок, доступних у Мережі Інтернет, які об'єднані як за змістом, так і за навігацією.

3) «Веб-сторінка» – інформаційний ресурс доступний в Мережі Інтернет, який можна переглянути у веб-браузері.

4) «Договір публічної оферти для придбання Товару» (або «цей Договір») – цей публічний договір, зразок якого розміщений на Веб-сайті: v-zoo.com.ua. Цей Договір передбачає пропозицію роздрібного продажу Товару (лише за переліком, що визначений нижче термінологією «Товар») на підставі ознайомлення Покупця із запропонованим Продавцем описом Товару на фотознімках, відеороликах, за допомогою Мережі Інтернет, що виключає можливість безпосереднього ознайомлення Покупця з Товаром, тобто укладення договорів здійснюється дистанційним способом продажу товару.

5) «Товар» - товари, послуги та інші матеріальні та нематеріальні об'єкти, про які розміщена на «Сайті» інформація.

6) «Інтернет-магазин» – сайт Продавця, створений, у тому числі для укладення договору публічної оферти для придбання Товару.

7) «Продавець» – компанія, що реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті.

Юридична інформація про Продавця:
ФО-П Рубашкін Олексій Олександрович код: 2620901216
Адреса електронної пошти:vetzooplaneta@gmail.com

Діяльність не ліцензується

8) «Покупець (Клієнт)» – фізична особа – кінцевий споживач, який є дієздатним та правоздатним, що уклала з Продавцем цей Договір публічної оферти для придбання Товару.

9) «Замовлення» – вибір Покупцем певного виду товару з переліку Товарів, розміщених на Сайті, для яких діє цей Договір публічної оферти для придбання Товару; тут також: «Предзамовлення» - попереднє замовлення Товару, що означає, що на складі Продавця такого Товару немає, але Продавець, отримавши згоду Покупця (яка надається через оформлення предзамовлення), забезпечує доставку обраного Покупцем Товару, попередньо узгодживши строки поставки.

10) «Законодавство» – чинне законодавство України, яке може бути застосоване до правовідносин, пов'язаних з виконанням та/або які виходять з виконання описаних в цьому Договорі зобов´язань.

1. Предмет та умови цього Договору:

1) За цим Договором пропонується придбання Товару на умовах оформлення Замовлення на придбання обраного Покупцем Товару через пропозиції Товару, наданих Продавцем.

2) Далі, Покупець має відповісти на дзвінок контакт-центру Продавця та підтвердити свій вибір, а у разі необхідності уточнення інформації, відповісти на питання, що стосуються нюансів, необхідних для виконання замовлення.

3) Доставка Товару відбувається за умови оформлення та підтвердження Замовлення (або Предзамовлення).

4) Видача Товару відбувається загальноприйнятим способом, тобто: отриманням коштів для оплати, з перевіркою Товару, його комплектності, оформленням гарантійного талону та всіх необхідних документів.

5) Оплата вартості Товару, крім випадків кредитування, здійснюється Покупцем будь-яким зручним для Покупця способом за обранням серед нижченаведених:

•    за допомогою банківської карти;
•    готівковими коштами при отриманні замовленого Товару;
•    за рахунок накопичених бонусів на подарунковій картці, тощо.

6) Умови обміну та повернення Товару є загальноприйнятими та регулюються нормами діючого законодавства про захист прав споживачів.

7) Відповідальність сторін:

7.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором і чинним законодавством України. Продавець не несе відповідальність за:

•    змінений виробником зовнішній вигляд Товару;
•    за незначну невідповідність кольорової гами товару, що може різнитись із оригіналом товару виключно через різну передачу кольору моніторами персональних комп’ютерів окремих моделей;
•    за зміст і правдивість інформації, що надається Покупцем при оформленні замовлення;
•    за затримку і перебої в наданні Послуг (обробки замовлення та доставки товару), що відбуваються з причин, які знаходяться поза сферою його контролю;
•    за протиправні незаконні дії, вчинені Покупцем з використанням наданого доступу до мережі Інтернет;
•    за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів – IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам.

7.2. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилась інша особа) особам або їх майну, юридичним особам, державі або моральним принципам громадськості.

8) Обставини непереборної сили (форс-мажор)

8.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання будь-якого зі своїх зобов'язань, за винятком зобов'язань по оплаті, якщо доведуть, що таке невиконання було викликано форс-мажорними обставинами, тобто подіями або обставинами, які дійсно знаходяться поза контролем такої Сторони, які настали після укладення цього Договору, що носять непередбачений і невідворотний характер.

8.2. До форс-мажорних обставин належать, зокрема, природні катаклізми, страйки, пожежі, повені, вибухи, обмерзання, війни (як оголошені, так і неоголошені), оголошення воєнного стану або надзвичайних ситуацій, проведення антитерористичних операцій (як оголошених, так і неоголошених), заколоти, загибель товару, затримки перевізників, викликані аваріями або несприятливими погодними умовами, небезпеки і випадковості на морі, ембарго, катастрофи, обмеження, що накладаються державними органами (включаючи розподіли, пріоритети, офіційні вимоги, квоти і ціновий контроль), якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання цього Договору.

8.3. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов'язань за цим Договором через настання форс-мажорних обставин, повинна негайно інформувати іншу Сторону.

8.4. Час, який потрібен Сторонам для виконання своїх зобов'язань за цим Договором, буде продовжено на будь-який термін, протягом якого було відкладено виконання через перераховані обставини.

8.5. У випадках довготривалої (більше трьох місяців) дії обставин непереборної сили, що мають наслідком невиконання зобов’язань за цим Договором, кожна із Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншу сторону.

8.6. Незважаючи на настання форс-мажору, перед припиненням цього Договору внаслідок форс-мажорних обставин Сторони здійснюють остаточні взаєморозрахунки.

9.1. Інтернет – магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни в цей Договір з попередньою публікацією його на сайті: v-zoo.com.ua.

9.2. Інтернет – магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.

9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення та подальшої оплати товару) в Інтернет-магазині Покупець автоматично надає свою згоду Продавцю на обробку своїх персональних даних, які стали або стануть відомими Продавцю в результаті виконання цього Договору. Обробка включає, але не обмежується зазначеним: збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (включаючи передачу), знеособлення, знищення персональних даних, з метою ведення бази персональних даних Клієнтів, у тому числі Продавець отримує право здійснювати опитування Клієнта через засоби зв’язку Клієнта, надані Продавцю або відомі Продавцю, стосовно якості товарів та послуг, запрошення до участі у рекламних та маркетингових заходах, здійснювати інформування Клієнта через засоби зв’язку Клієнта, надані Продавцю або відомі Продавцю, щодо результатів розгляду його звернень, повідомлення щодо акцій, пропозицій, рекламних матеріалів, діяльності Продавця. Клієнт погоджується, що Продавець не має отримувати жодної додаткової згоди Клієнта для передачі персональних даних Клієнта, будь-які інші форми отримання згоди Клієнта не передбачаються. Клієнт має право в будь-який час відмовитися від розсилок, відписавшись від розсилки шляхом направлення у позначеному місті електронного повідомлення зворотного листа з власної адреси електронної пошти.

9.4. Передоплата Покупцем оформленого в Інтернет – магазині замовлення та/або оформлення Предзамовлення означає повну згоду Покупця з умовами цього Договору.

9.5. Використання ресурсу Інтернет – магазину для перегляду Товару, а також для оформлення Замовлення (Предзамовлення) є для Покупця безоплатним. Умови доступу до Мережі Інтернет регулюються окремим договором між Покупцем та його Інтернет-провайдером без втручання Продавця.

9.6. Текст цього Договору приєднання є об’єктом авторських прав, майнові права на які належить Продавцю, та охороняються законом.

9.7. Текст цього Договору приєднання оприлюднюється шляхом його публікації на сайті: v-zoo.com.ua.

9.8. Продавець використовує (cookies) куки, щоб забезпечити надання максимально повної інформації, щоб Покупці отримали найкращий досвід на сайті: v-zoo.com.ua.

Якщо Покупець продовжує користуватись сайтом, це означає його згоду на використання (cookies) та отримання Покупцем всіх файлів cookie, та можливість надсилати Покупцю найсвіжішу інформацію про найактуальніші пропозиції та акції. Покупець в будь-який час може відмовитись від розсилки або заборонити використовувати куки шляхом персональних налаштувань свого пристрою, за допомогою якого він здійснює користування сайтом v-zoo.com.ua.

10) Строк дії цього Договору

10.1. Цей Договір набуває чинності з моменту здійснення Покупцем акцепту (передплата Покупцем Замовлення, Предзамовлення або підтвердження Предзамовлення) і діє до моменту видачі Товару Покупцеві або до моменту його розірвання, за датою, яка є ранішою.

10.2. До закінчення строку дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичного отримання Товару.

10.3. Сторони мають право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, у випадку не виконання однією із Сторін умов даного Договору та у випадках, передбачених цим Договором і чинним законодавством України.
 

Політика конфіденційності


Справжня Політика конфіденційності персональних даних (далі - Політика конфіденційності) діє відносно всієї інформації, яку Інтернет-магазин «Vet&Zoo Планета», розташований за адресою - v-zoo.com.ua, може отримати про Користувача під час використання сайту Інтернет-магазину, програм і продуктів Інтернет-магазину.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
1.1 У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:
1.1.1.  «Адміністрація сайту Інтернет-магазину (далі - Адміністрація сайту)» - уповноважені співробітники на управління сайтом, що діють від імені інтернет-магазину «Vet&Zoo Планета», які організовують і здійснюють обробку персональних даних, а також визначає цілі обробки персональних даних, склад персональних даних,  що підлягають обробці, дії або операції, що здійснюються з персональними даними.
1.1.2.  «Персональні дані» - будь-яка інформація, що стосується прямо або побічно певної або визначенної фізичної особи (суб'єкту персональних даних).
1.1.3.  «Обробка персональних даних» - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна),  витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.
1.1.4.  «Конфіденційність персональних даних» - обов'язкове для дотримання Адміністратором або іншою отримавшу доступ до персональних даних особою вимога не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.
1.1.5.  «Користувач сайту Інтернет-магазину Vet&Zoo Планета» - особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт інтернет-магазину.
1.1.6.  «Cookies» - невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і зберігається на комп'ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.
1.1.7.  «IP-адреса» - унікальний мережеву адресу вузла в комп'ютерній мережі, побудованої за протоколом IP.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1.  Використання Користувачем сайту Інтернет-магазину означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.
2.2.  У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту Інтернет-магазину.
2.3.  Справжня Політика конфіденційності застосовується лише до сайту Інтернет-магазину «Vet&Zoo Планета».  Інтернет-магазин не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти по посиланнях, доступним на сайті інтернет-магазину.
2.4.  Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем сайту Інтернет-магазину.

3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
3.1.  Справжня Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Адміністрації сайту інтернет-магазину щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач повинен за вимогою надати Адміністрації сайту при реєстрації на сайті інтернет-магазину або при оформленні замовлення для придбання Товару.
3.2.  Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційної форми на Сайті інтернет-магазину «Vet&Zoo Планета» в розділі про реєстрацію і включають в себе наступну інформацію:
3.2.1.  ПІБ Користувача;
3.2.2.  контактний телефон Користувача;
3.2.3.  адреса електронної пошти (e-mail);
3.2.4.  адреса доставки Товару;
3.3.  Інтернет-магазин захищає Дані, які автоматично передаються в процесі перегляду рекламних блоків і при відвідуванні сторінок, на яких встановлено статистичний скрипт системи ( "піксель"):

IP адреса;
інформація з cookies;
інформація про браузер (чи іншої програми, яка здійснює доступ до показу реклами);
час доступу;
адреса сторінки, на якій розташований рекламний блок;
реферер (адреса попередньої сторінки).
3.3.1.  Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до частин сайту Інтернет-магазину, що вимагають авторизації.
3.3.2.  Інтернет-магазин здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів.  Дана інформація використовується з метою виявлення і вирішення технічних проблем, для контролю законності проведених фінансових платежів.
3.4.  Будь-яка інша персональна інформація, не обумовлена вище (історія покупок, використовувані браузери і операційні системи і т.д.), підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених в п.п.  5.2.  і 5.3.  цієї Політики конфіденційності.

4. ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА
4.1.  Персональні дані Користувача Адміністрація сайту інтернет-магазину може використовувати в цілях:
4.1.1.  Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на сайті Інтернет-магазину, для оформлення замовлення і (або) укладення Договору купівлі-продажу товару дистанційним способом з Інтернет-магазином «Vet&Zoo Планета».
4.1.2.  Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів Сайту інтернет-магазину.
4.1.3.  Встановлення з Користувачем зворотного зв'язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту інтернет-магазину, надання послуг, обробка запитів і заявок від Користувача.
4.1.4.  Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства.
4.1.5.  Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.
4.1.6.  Створення облікового запису для здійснення покупок, якщо Користувач дав згоду на створення облікового запису.
4.1.7.  Повідомлення Користувача Сайту інтернет-магазину про стан Замовлення.
4.1.8.  Обробки і отримання платежів, підтвердження податку або податкових пільг Користувачем.
4.1.9.  Надання Користувачеві ефективної клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем пов'язаних з використанням Сайту інтернет-магазину.
4.1.10.  Надання Користувачеві з його згоди, оновлень продукції, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені Інтернет-магазину або від імені партнерів Інтернет-магазину.
4.1.11.  Здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача.
4.1.12.  Надання доступу Користувачеві на сайти або сервіси партнерів Інтернет-магазину з метою отримання продуктів, оновлень і послуг.

5. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
5.1.  Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.
5.2.  Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, кур'єрським службам, організаціями поштового зв'язку, операторам електрозв'язку, виключно з метою виконання замовлення Користувача, оформленого на Сайті інтернет-магазину «Vet&Zoo Планета», включаючи доставку Товару  .
5.3.  Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки на підставах та в порядку, встановленим законодавством України.
5.4.  При втраті або розголошенні персональних даних Адміністрація сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.
5.5.  Адміністрація сайту вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.
5.6.  Адміністрація сайту спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або інших негативних наслідків, викликаних втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

6. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН
6.1.  Користувач зобов'язаний:
6.1.1.  Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування Сайтом інтернет-магазину «Vet&Zoo Планета».
6.1.2.  Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни даної інформації.
6.2.  Адміністрація сайту зобов'язана:
6.2.1.  Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності.
6.2.2.  Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п.п.  5.2.  і 5.3.  цієї Політики Конфіденційності.
6.2.3.  Вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.
6.2.4.  Здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувачеві, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1.  Адміністрація сайту, яка не виконала свої зобов'язання, несе відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв'язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених п.п.  5.2., 5.3.  і 7.2.  цієї Політики Конфіденційності.
7.2.  У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація сайту не несе відповідальність, якщо дана конфіденційна інформація:
7.2.1.  Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.
7.2.2.  Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією сайту.
7.2.3.  Була розголошена за згодою Користувача.

8. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК
8.1.  До звернення в суд з позовом у суперечках, що виникають із відносин між Користувачем сайту Інтернет-магазину і Адміністрацією сайту, обов'язковим є пред'явлення претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання суперечки).
8.2 .Отримувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.
8.3.  При не досягненні угоди суперечка буде передана на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України.
8.4.  До цієї Політики конфіденційності та відносин між Користувачем і Адміністрацією сайту застосовується чинне законодавство України.

9. ДОДАТКОВІ УМОВИ
9.1.  Адміністрація сайту має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності без згоди Користувача.
9.2.  Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті інтернет-магазину, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.
9.3.  Всі пропозиції або питання по цій Політиці конфіденційності слід повідомити на нашу пошту vetzooplaneta@gmail.com .
9.4.  Діюча Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою https://v-zoo.com.ua/privacypolicy/.
9.5. Для видалення даних відправте нам запит на нашу пошту vetzooplaneta@gmail.com 

Політика безпеки


Політика безпеки передачі реквізитів платіжної картки.
При оплаті наших послуг банківською картою, обробка платежу (включаючи введення номера карти) відбувається на захищеній сторінці процессингової системи. Дані платіжної картки передаються провайдерам платіжних сервісів тільки в зашифрованому вигляді і не зберігаються нами. Це означає, що ваші конфіденційні дані (реквізити карти, реєстраційні дані та інші) не надходять до нас, їх обробка повністю захищена і ніхто не може отримати персональні і банківські дані клієнта через наш сервіс.

При роботі з картковими даними застосовується стандарт захисту інформації, розроблений міжнародними платіжними системами Visa та Master Card - Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), що забезпечує безпечну обробку реквізитів власника банківської карти. Застосовувана технологія передачі даних гарантує безпеку по операціях з банківськими картами шляхом використання протоколів Secure Sockets Layer (SSL) та інших методів забезпечення безпеки.